Forsiden

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere
og deres etterkommere i Norge.
Les mer om NAKMI

Tema: Syriske flyktninger og helsetjenester - hva er behovene?

Den globale flyktningekatastrofen vi nå står ovenfor har ført til at mange syrere har bedt om beskyttelse i Norge. Syrerne som kommer vil ha mange og til dels sammensatte behov. Skal hjelpen bli bra vil det kreve at norske kommuner, lokalmiljø, helsetjenester og andre offentlige tjenester samarbeider.

Kurs og arrangementer

22. jun. 2016 09:00 - 16:00, Red Cross Headquarters in Oslo, Hausmannsgt. 7
15. sep. 2016, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo
20. sep. 2016 - 24. sep. 2016, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo
27. okt. 2016 - 28. okt. 2016, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo
 

Aktuelt