Forsiden

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere
og deres etterkommere.
Les mer om NAKMI

 

NAKMI flytter til Aker sykehus i september

Vi flytter fra Nydalen til nye lokaler på Aker sykehus. Flyttingen er fullført mandag 5. september. Kontakt oss

Tema: Bedre behandling og billigere helse med tolk

Helsevesenet vil spare både tid og penger på å bruke kvalifiserte tolker.

Kurs og arrangementer

15. sep. 2016 , Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo
20. sep. 2016 - 24. sep. 2016 , Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo
27. okt. 2016 - 28. okt. 2016 , Aker sykehus (mer informasjon kommer)
 

Aktuelt