Forsiden

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere
og deres etterkommere.
Les mer om NAKMI

 

NAKMI flytter til Aker sykehus i september

Vi har flyttet til nye lokaler på Aker sykehus. Kontakt oss

Tema: Bedre behandling og billigere helse med tolk

Helsevesenet vil spare både tid og penger på å bruke kvalifiserte tolker.

Kurs og arrangementer

27. okt. 2016 - 28. okt. 2016 , Aker sykehus (mer informasjon kommer)
 

Aktuelt