Forsiden

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere
og deres etterkommere.
Les mer om NAKMI

 

Tema: Bedre behandling og billigere helse med tolk

Helsevesenet vil spare både tid og penger på å bruke kvalifiserte tolker.

Kurs og arrangementer

27. okt. 2016 - 28. okt. 2016 , Aker sykehus (mer informasjon kommer)
1. nov. 2016 12:00 - 13:30 , NAKMI (stort møterom)
22. nov. 2016 10:00 - 16:00 , Store auditorium, Ullevål sykehus
23. feb. 2017 08:45 - 24. feb. 2017 15:45 , Aker sykehus (informasjon om rom kommer)
11. mai 2017 08:45 - 12. mai 2017 15:45 , Aker sykehus (informasjon om rom kommer)
 

Aktuelt