Logo

RSS English Norge  


SØK

Utvalgte publikasjoner:
Nyheter

Kurs om diabetes blant innvandrere Trondheim
NAKMI og Diebetesforbundet inviterer til kurs om diabetes blant innvandrere. Kurset finner sted i Trondheim 1. desember 2015

Nasjonal dialogkonferanse om likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen
Helsedirektoratet inviterer til en konferanse om likeverdige helsetjenester for innvandrerbefolkningen. Konferansen finner sted 5. november 2015.

EUPHA MEMH 2016 Call for abstract
The Scientific Committee welcomes the submission of abstracts for presentation at the 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health, EUPHA MEMH Oslo 2016.

Innføringskurs i migrasjon og helse, Oslo 2015
19.-20. november 2015 arrangerer NAKMI innføringskurs i migrasjon og helse. Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis. Kurset holdes i Oslo


Flere nyheter Flere nyheter