Aktuelt

Publisert 27. apr. 2017 17:46

Hva vet vi om tilpasning av helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- og minoritetsbakgrunn? 

Publisert 18. apr. 2017 14:59

Nye kurs kommer til høsten.

Publisert 29. mars 2017 14:58

Brukermedvirkning nødvendig for vellykket tilpasning av helsetjenester for innvandrere.

Publisert 24. feb. 2017 14:18

Meget stort behov for å snakke om psykisk helse blant nyankomne ungdommer.

Publisert 21. feb. 2017 19:22

Tre hyggelige masterstudenter hospiterer på NAKMI frem til mai. 

Publisert 8. feb. 2017 14:02

Essensielt at Kreftregisteret og andre sentrale helseregistre får publisere tall for kreft i de ulike innvandrergruppene.

Publisert 2. feb. 2017 13:29

Førstepris for essay til NAKMIs forskningsleder Esperanza Diaz.

Publisert 31. jan. 2017 14:02

Fra januar er NAKMIs offisielle navn Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse. 

Publisert 19. jan. 2017 14:27

Ny rapport viser at innvandrere er positive til nordmenns aktive friluftsliv. Samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være med.

Publisert 18. jan. 2017 13:15

Alt er klart for påmelding til NAKMIs populære Innføringskurs i migrasjon og helse. 

Publisert 3. jan. 2017 15:03

Psykiske lidelser er i ferd med å dominere i det globale helsebildet. Helsemyndighetene må derfor investere mer i mental helse.

Publisert 20. des. 2016 15:58

NAKMIs direktør Bernadette Kumar er utnevnt til den nye "UCL-Lancet Commission on Migration and Health".

Publisert 14. des. 2016 12:41

- Tilbudet til papirløse bør ikke stå i konflikt med de grunnleggende etiske prinsippene eller være avhengig av velviljen til den enkelte legen, mener Esperanza Diaz, forskningsleder ved NAKMI.

Publisert 9. des. 2016 15:36

NAKMI og Folkehelseinstituttet har inngått et samarbeid om å undersøke hvordan helseinformasjon formidles til flyktninger i transittmottakene rundt omkring i landet.

Publisert 18. nov. 2016 16:44

NAKMI leverer kultur- og språkkompetanse i informasjonsprosjekt om demens for tyrkiske innvandrere i Drammen.

Publisert 16. nov. 2016 14:41

Lege og spesialist i allmennmedisin Arild Aambø fra NAKMI foreleser på seminaret til Norsk forening for familieterapi 8-9 desember.

Publisert 10. okt. 2016 19:42

- Alle interesserte er velkomne til NONEMI-konferansen 22. november! sier Ragnhild Storstein Spilker. 

Publisert 26. sep. 2016 14:29

Røde Kors inviterer til kurs.

Publisert 13. sep. 2016 14:57

I begynnelsen er innvandrere friskere enn nordmenn, senere blir de sykere.

Publisert 22. aug. 2016 17:52

Ny håndbok for forebygging av uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner.

Publisert 18. juli 2016 17:00

Utenlandske leger får ikke god nok språkopplæring, mener forskere. 

Publisert 14. juli 2016 16:24

Tyrkisk er det nyeste tilskuddet til oversatte tekster på Dinutvei.no. 

Publisert 4. juli 2016 16:00

A very succesful conference and a major step for tiny organiser NAKMI have been completed.

Publisert 4. juli 2016 13:19

Når vi forsøker å hjelpe migranter som kommer til Norge, er det viktig at vi har kunnskap om kultur, mener psykiater Lars Lien.

Publisert 3. juni 2016 15:51

Diabetesforbundet gir gode råd om diabetes og kosthold under fastemåneden ramadan, som i år er 6. juni til 5. juli.