Tidligere kurs og arrangementer

Tid og sted: 9. nov. 2017 08:45 - 10. nov. 2017 15:45, Aker sykehus (informasjon om rom kommer)

Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men alle som jobber med migrasjonshelse er velkomne.

Tid og sted: 19. okt. 2017 08:45 - 20. okt. 2017 15:45, Aker sykehus (informasjon om rom kommer)

Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men alle som jobber med migrasjonshelse er velkomne.

Tid og sted: 11. mai 2017 - 12. mai 2017, Aker sykehus

Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men alle som jobber med migrasjonshelse er velkomne.

Tid og sted: 30. mars 2017 18:00 - 19:30, Litteraturhuset Oslo (Sal Nedjma)

Alle er velkomne til bokbad og dialog når boken Helsefremmende samhandling lanseres på Litteraturhuset 30. mars. 

Tid og sted: 15. mars 2017 09:00 - 15:00, Kultursenteret, Kirkegata 11, Lillestrøm
Tid og sted: 23. feb. 2017 08:45 - 24. feb. 2017 15:45, Aker sykehus (Bygg 60, 1.etg, Dagligstua)

Kurset er primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne. 

Tid og sted: 9. des. 2016 08:00 - 10:00, Rikshospitalet sykehus, Seminarrom 3

Hvordan ser pasientmedvirkning ut i praksis? På frokostmøte presenterer Anne Marie Dalby Landmark og Jessica B. Hansen videostudier av reelle sykehuskonsultasjoner.

Tid og sted: 7. des. 2016 12:00 - 14:00, Litteraturhuset, Fredrikstad

Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) ønsker velkommen til et seminar om retur og reintegrering av irregulære migranter.

Tid og sted: 1. des. 2016 08:30 - 2. des. 2016 17:45, Tysværtunet, Aksdal

Kurset er rettet mot helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer mm., ansatte i NAV, asylmottak, barnevern og utdanningspersonell (skole og barnehage). Andre som jobber med flyktninger/asylsøkere og innvandrere er velkommen til å melde seg på.

Tid og sted: 22. nov. 2016 10:00 - 16:00, Store auditorium, Ullevål sykehus

Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI) markerer 10 års aktivitet med en jubileumskonferanse 22. november.