Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor (NIFS)

Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor (NIFS) skal arbeide for å utjevne helseforskjeller mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen for øvrig. NAKMI er sekretariat og koordinator for nettverket.

Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor (NIFS) er et nettverk der sentrale aktører og fagfolk i frivillig sektor kan utveksle ideer, kunnskap og erfaringer, og bidra til en koordinert innsats for å utjevne helseforskjeller mellom innvandrerbefolkningen og befolkningen for øvrig.

NIFS er åpent for pasient- og medlemsorganisasjoner i frivillig sektor som jobber med helse og omsorg eller som jobber for å påvirke folkehelsen.

Nettverket ble startet i 2012 og det avholdes 2-3 heldagsmøter i året.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Storstein Spilker (koordinator)

Epost: ragnhild.spilker@nakmi.no

Telefon: +47 23023485

 

Publisert 29. jan. 2016 15:42 - Sist endret 2. mars 2016 17:26