Hefter og veiledninger

Brosjyrer, veiledninger, kartleggingsverktøy utgitt av NAKMI. 

Kulturformuleringsintervjuet (CFI), DSM-5. Et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon.
Originalutgave ved American Psychiatric Association (APA). Oversatt til norsk i samarbeid mellom NAKMI og ROP 2015. Fulltekst

Kultur, kontekst og psykopatologi: Manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM-IV. 
Bäärnhielm, S., Rosso, M.S., Pattyi, L. (2010). Oversatt og bearbeidet til norsk av Emine Kale og Kirsti Jareg. NAKMI 2010. Fulltekst

Pasient og tolk: En brosjyre om tolk i helsetjenesten.
Tilgjengelig på 24 språk. NAKMI 2010. Fulltekst (Helsedirektoratets nettsider)

Brosjyrer om Demens.
NAKMIs brosjyrer om demens er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Utgitt 2016.

 

For oversatte brosjyrer, se Veiviser til andre ressurser