Oversatte brosjyrer om demens

NAKMI har utarbeidet tre ulike brosjyrer om demens. Brosjyrene finnes på fire språk: norsk, engelsk, polsk og urdu.

(Creative Commons: Ronn Ashore)

Brosjyrene er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Det har vært et mål å lage brosjyrene så brukervennlige som mulig. Det er derfor lagt ned et betydelig arbeid i tilpasning og brukertesting.

Brosjyrene finner du her:

Emneord: Demens
Publisert 6. mai 2016 14:02 - Sist endret 4. juli 2016 12:56