2017

Publisert 11. des. 2017 17:57
Publisert 22. nov. 2017 10:13
Publisert 27. okt. 2017 19:00
Publisert 18. okt. 2017 23:13
Publisert 22. sep. 2017 15:19
Publisert 8. sep. 2017 14:36
Publisert 30. aug. 2017 15:15
Publisert 10. aug. 2017 13:08
Publisert 7. aug. 2017 16:05
Publisert 3. juli 2017 10:21
Publisert 19. juni 2017 16:45

Forskningen til Emine Kale gjør seg gjeldende.

Publisert 12. juni 2017 18:03

Helsekommunikasjon til innvandrere sto på dagsordenen da statssekretær Lisbeth Normann møtte en delegasjon fra NIFS-nettverket.

Publisert 30. mai 2017 14:57

NAKMIs årsrapport 2016 er publisert. Se bilder fra arbeidshverdagen på NAKMI.

Publisert 24. mai 2017 13:50

En fersk levekårsundersøkelse fra SSB viser at innvandrere opplever lite diskriminering i møtet med helsevesenet.

Publisert 19. mai 2017 11:08

Ber regjeringen om tiltak for å løse kommunikasjonsutfordringer mellom helsetjenestene og innvandrerbefolkningen. 

Publisert 10. mai 2017 12:37

Søknadsfristen er 31. mai. 

Publisert 27. apr. 2017 17:46

Hva vet vi om tilpasning av helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- og minoritetsbakgrunn? 

Publisert 18. apr. 2017 14:59

Nye kurs kommer til høsten.

Publisert 29. mars 2017 14:58

Brukermedvirkning nødvendig for vellykket tilpasning av helsetjenester for innvandrere.

Publisert 24. feb. 2017 14:18

Meget stort behov for å snakke om psykisk helse blant nyankomne ungdommer.

Publisert 21. feb. 2017 19:22

Tre hyggelige masterstudenter hospiterer på NAKMI frem til mai. 

Publisert 8. feb. 2017 14:02

Essensielt at Kreftregisteret og andre sentrale helseregistre får publisere tall for kreft i de ulike innvandrergruppene.

Publisert 2. feb. 2017 13:29

Førstepris for essay til NAKMIs forskningsleder Esperanza Diaz.

Publisert 31. jan. 2017 14:02

Fra januar er NAKMIs offisielle navn Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse. 

Publisert 19. jan. 2017 14:27

Ny rapport viser at innvandrere er positive til nordmenns aktive friluftsliv. Samtidig oppleves det vanskelig for dem selv å være med.