Etterlyser handlingsplan

Ber regjeringen om tiltak for å løse kommunikasjonsutfordringer mellom helsetjenestene og innvandrerbefolkningen. 

Dagens Medisin: Ragnhild Storstein Spilker, koordinator for NIFS-nettverket ved NAKMI.

Dette kommer frem i et nylig innsendt oprop til Helse- og omsorgsdepartementet fra Nettverk for innvandrerhelse i frivillig sektor (NIFS).

Nettverket koordineres ved NAKMI og omfatter tyve frivillige organisasjoner.

«Det er en oppfatning blant medlemmene i NIFS at forståelsen for ulike utfordringer i kommunikasjon og informasjon fra helsevesenet til innvandrerbefolkningen ikke er god nok hos sentrale myndigheter og ledere i helsevesenet, og at dette ikke får nok fokus i utviklingen av helsetjenester i Norge», heter det i brevet.

Les mer om saken i Dagens Medisin (PDF)

Publisert 19. mai 2017 11:08 - Sist endret 12. juni 2017 18:26