Lite diskriminering i helsevesenet

En fersk levekårsundersøkelse fra SSB viser at innvandrere opplever lite diskriminering i møtet med helsevesenet.

Tabellen viser hvor mange som har opplevd forskjellsbehandling, og hvor stor andel av disse som opplevde at forskjellsbehandlingen var knyttet til innvandrerbakgrunn (side 161 i rapporten). Klikk for større bilde

Sammenlignet med arbeidsliv og utdanning, kommer helsevesenet best ut når det gjelder diskriminering og forskjellsbehandling.

En relativt liten andel har opplevd innvandrerrelatert forskjellsbehandling i kontakt med helsevesenet, kun 6 prosent i alt, i følge undersøkelsen som ble lansert av SSB i dag.

- Det er gledelig at helsesektoren kommer best ut når det gjelder innvandreres opplevelse av forskjellsbehandling, kommenterer Sverre Lie, lege og konsulent ved NAKMI.

Last ned undersøkelsen: Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Rapport nr. 2017/13 (PDF)

God helse

I følge SSB vurderer en lavere andel av innvandrerne enn befolkningen generelt sin helse som svært god eller god. Andelen med psykiske helseplager er større blant innvandrerne. Forekomsten av kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne er likevel omtrent den samme blant innvandrerne som i befolkningen. Innvandrere fra Tyrkia, Pakistan og Irak oppgir oftest helseproblemer, mens innvandrere fra Somalia, Eritrea og Polen sjeldnere oppgir det samme.

Sverre Lie

Undersøkelsen

Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. 

Dette er den fjerde levekårsundersøkelsen blant innvandrere som SSB har gjennomført.

 

 

 

 

 

Publisert 24. mai 2017 13:50 - Sist endret 25. sep. 2017 12:18