Viktig å få kulturell kompetanse inn i utdanningen

Utdanningen setter ikke leger i stand til å tjene pasienter på en likeverdig måte, mener NAKMIs direktør Esperanza Diaz

En nylig publisert studie utført ved Universitetet i Bergen viser at norske fastleger har lite kulturell kompetanse i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn. 

I en kommentar til studien i Dagens Medisin understreker medforfatter og NAKMIs direktør Esperanza Diaz viktigheten av å få kulturell kompetanse inn i utdanningen av leger og annet helsepersonell. 

– Vi mener at den forrige strategien om innvandreres helse må følges opp med en ny strategi som forplikter på utdanningssiden, sier hun.

Les hele saken i Dagens Medisin 18. oktober 2017

 

Referanse til studien:

Stefán Hjörleifsson, Elise Hammer, Esperanza Díaz; 
General practitioners’ strategies in consultations with immigrants in Norway—practice-based shared reflections among participants in focus groups.
Family Practice,  cmx097
doi.org/10.1093/fampra/cmx097

Av Ram Gupta, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 18. okt. 2017 23:13 - Sist endret 18. okt. 2017 23:29