Sunn Start Norge er på lufta

Kjersti Selseth er prosjektleder for helseformidlingsprosjektet Sunn Start Norge. Foto: Ram Gupta.

Sunn Start Norge lanserte i juni nye nettsider med et lavterskel-tilbud for helseformidling rettet mot innvandrere og flyktninger. Tilbudet består av et undervisningsopplegg innenfor hvert av temaene mat og helse, munnhelse og psykisk helse. 

Undervisningsmateriellet kan du laste ned fra www.sunnstartnorge.no.

God respons

- Vi har stor tro på Sunn Start Norge. Vi har allerede fått god respons fra brukere som har vært tidlig ute med å prøve opplegget, sier Kjersti Selseth, prosjektleder ved Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune.

Lavterskel

At det er et lavterskel-tilbud betyr at materiellet er laget slik at personer uten helsefaglig bakgrunn lett kan bruke det for å undervise innvandrere og flyktninger. Det kan brukes av frivillige i organisasjoner, ansatte i voksenopplæring, helsesøstre og tannpleiere i kommunene. Ressurssenteret har et kurstilbud til alle som ønsker å bruke undervisningsmateriellet.

Materiellet er nøye vurdert og utprøvd av fagfolk. Stor vekt er lagt på at det skal være språklig tilgjengelig og pedagogisk gjennomtenkt i tekst og illustrasjon.

Gratis og ingen lisens

- Materiellet er gratis og vi krever ingen lisens for nedlasting og bruk. Opplegget er en gavepakke for alle som arbeider med helseinformasjon for innvandrere, sier Kjersti Selseth. Nå som materiellet er ferdigutviklet og nettsidene er lansert, er oppmerksomheten hennes rettet mot å spre kjennskap til Sunn Start Norge til aktuelle målgrupper over hele landet. 

Sunn Start Norge driftes av Ressurssenteret for migrasjonshelse, Oslo kommune. Utviklingen var et samarbeid mellom Ressurssenteret og blant andre Diabetesforbundet og Høgskolen i Oslo og Akershus. 

NAKMI gratulerer og ønsker Sunn Start Norge lykke til!

 

Kursmateriellet er utformet med henblikk på kultursensitivitet. Det er en pedagogisk fordel at kursdeltakere kan identifisere seg med personene i tegningene.

 

Av tekst og foto, Ram Gupta
Publisert 3. juli 2017 10:21 - Sist endret 7. aug. 2017 16:09