Nytt litteratursøk

Hva vet vi om tilpasning av helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- og minoritetsbakgrunn? 

Folkehelseinstituttet har i april utgitt en nyttig oversikt over forskningslitteratur på effekter av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer‐ eller minoritetsbakgrunn. 

Litteratursøket ble gjennomført etter forespørsel fra Nasjonal kompetanseenhet for migrasjon- og minoritetshelse (NAKMI). De 285 artiklene i det internasjonale litteratursøket er sortert i to hovedbolker, Litteraturoversikter og Primærstudier.

- Oversikten er nyttig ikke bare for forskere, men også for fagfolk som jobber mot målgruppen, og som ønsker å utvikle tiltak eller prosjekter på området, sier prosjektleder ved NAKMI Ragnhild S. Spilker, som var initiativtageren til forskningsgjennomgangen. 

- Vi i helse- og omsorgstjenesten trenger mer kunnskaper om metoder for å nå ut med informasjon til pasienter med innvandrer- og minoritetsbakgrunn, sier hun. 

Tittel: Systematisk litteratursøk med sortering.Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.
Utgiver: Folkehelseinstituttet. Avdeling for kunnskapsoppsummering (april 2017)

Last ned fulltekst (PDF)

 

 

 

 

 

Av kommunikasjonsrådgiver, Ram Gupta
Publisert 27. apr. 2017 17:46 - Sist endret 2. mai 2017 14:06