Møte med statssekretæren om helsekommunikasjon

Helsekommunikasjon til innvandrere sto på dagsordenen da statssekretær Lisbeth Normann møtte en delegasjon fra NIFS-nettverket.

Overleverer opprop. Fra venstre: Ragnhild S. Spilker (NAKMI), statssekretær Lisbeth Normann, Wolela Haile (Tverrkulturell helseinfo), Ingunn Nordstoga (LHL Internasjonal), Maja Garnaas Kielland (Oslo universitetssykehus), Shaista Ayub (Diabetesforbundet), Akhenaton de Leon (OMOD), Anna-Sofie Ekendahl (Caritas).

Representanter for Nettverk for innvandrerhelse i frivillig sektor (NIFS) ble invitert til departement 6. juni for å drøfte hvordan helsekommunikasjonen til innvandrerbefolkningen kan bli bedre. Møtet med statssekretæren var en respons på et opprop som NIFS-nettverket tidligere sendte Helse- og omsorgsdepartementet.

Oppropet etterlyser tiltak for å møte kommunikasjons- og informasjonsutfordringer mellom helsetjenestene og innvandrerbefolkningen. Les om oppropet.

Etter møtet kommenterte statssekretær Normann: 

- Først må vi evaluere strategien for innvandrerhelse [Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017, red. anm.] Så må vi se hvordan vi skal følge opp erfaringene vi har høstet med tiltak. 

- Det var mange spennende innspill fra NIFS, ikke minst fikk vi flere gode eksempler på hvordan man kan få til mye med relativt små tiltak. Vi må lære av de små tiltakene og finne ut hvordan vi kan overføre lærdommene til nasjonale tiltak, sa hun videre.

Statssekretæren fremhevet også viktigheten av at tiltak ikke bare baserer seg på innsats fra ildsjeler, men at de kommer over i vanlig drift.

- Vi er glade for at departementet nå setter temaet på dagsordenen, og at de også ser behovet for konkrete tiltak, sier nettverkskoordinator og prosjektleder ved NAKMI Ragnhild S. Spilker.

Av tekst og foto, Ram Gupta
Publisert 12. juni 2017 18:03 - Sist endret 14. juni 2017 14:10