Nå er NAKMI et kompetansesenter

Fra januar er NAKMIs offisielle navn Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse. 

Ved å bytte ut "enhet" med "senter", er det nye navnet etter manges mening blitt mindre byråkratisk enn det gamle. Navneendringen er gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet og gjelder fra januar 2017.

Nytt navn: 
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse

Gammelt navn: 
Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Engelsk navn: 
Norwegian Centre for Migration and Minority Health

 

 

 

Publisert 31. jan. 2017 14:02 - Sist endret 13. feb. 2017 00:05