Vil ha mer nordisk forskning på demens og etnisitet

Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity. Se bildetekst helt nederst i saken.  

- Vi trenger mer forskning på demens og etnisitet og vi trenger sterkere nordisk forskningssamarbeid på feltet, sier nettverksleder Eleonor Antelius.

Hun forteller om målene til Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity.

Forskningssenteret Multiling ved Universitetet i Oslo var vertskap da norske, svenske, danske og finske nettverksdeltakere møttes 4.-5. september. Hovedpunkter på dagsordenen var hvordan få til fellesnordisk forskning og hvordan styrke nettverkssamarbeidet.

Nordisk

- Hvorfor trenger vi et nordisk nettverk for demens og etnisitet?

- I alle de nordiske landene øker andelen eldre innvandrere i befolkningen, og med det følger en økt forekomst av demens. Samtidig er kunnskap og erfaring på feltet demens og etnisitet mangelfull i de nordiske landene. En utfordring for forskning er at populasjonene i de nordiske landene hver for seg er små og de tilgjengelige data begrenset.

- Et nordisk samarbeid er derfor nyttig ved at vi kan slå sammen data og ressurser, forklarer nettverksleder Eleonor Antelius. Til vanlig er Antelius assisterende enhetsleder ved Centrum för demensforskning ved Linköpings universitet og har bakgrunn som medisinsk antropolog.

Lære av forskjellene

Hun beskriver videre hvordan forskningssamarbeid kan gjøre det mulig å sammenligne de ulike nordiske landene. Dette er land som deler viktige fellestrekk i velferdsstatenes organisering, samtidig som det finnes forskjeller.

- Forskjellene gjør at vi kan lære av hverandre, sier nettverkslederen. 

Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity

Nettverket samler nordiske forskere som arbeider med spørsmål knyttet til demens og etniske minoriteter og innvandrere.

Det tverrfaglige nettverket inkluderer forskere med bakgrunn i medisin, psykologi, ergoterapi, sykepleie, lingvistikk og sosialantropologi. Aktivitetene omfatter møter et par ganger i året, samarbeid om vitenskapelige publikasjoner, undervisning og utveksling.

Nettverket ble etablert på initiativ fra NAKMI under et møte i Oslo i 2012. Hensikten var å knytte sammen nordiske forskere og fagfolk i feltet. I 2014 ble nettverket formalisert under navnet Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity.

Siden 2015 ledes nettverket av Eleonor Antelius, assisterende enhetsleder ved CEDER (Centrum för demensforskning), Linköpings universitet.

Kontakt nettverksleder Eleonor Antelius

Medlemmer av nettverket:

Les mer om demens og etnisitet 

BILDET OVER: 
Foran nettverksleder og forsker Eleonor Antelius (CEDER). Fra venstre forsker Kariann Krohne (Aldring og helse), Pernille Hansen (Multiling), Rune Nielsen (Nationalt videnscenter for demens), prosjektleder Ragnhild Storstein Spilker (NAKMI), professor Hanne Gram Simonsen (Multiling), forsker Camilla Lindholm (Helsingfors universitet), forsker Charlotta Plejert (CEDER), professor Jan Svennevig (Multiling), Emma Lindgren (Migrationsskolan), Kristin Frölich (Migrationsskolan), postdoc Anne Marie Landmark (Multiling).
Foto Ram Gupta / NAKMI

Publisert 8. sep. 2017 14:36 - Sist endret 12. sep. 2017 02:11