Ny rapport om helseinformasjon til flyktninger

Rapporten "Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak" ble offentliggjort av UDI 30. august 2017.

Idag offentliggjøres en ny rapport om hvordan helseinformasjon formidles til flyktninger i mottakene rundt omkring i landet.

Det er behov for mer systematisk formidling av helseinformasjon til beboere i ankomstsentre og transittmottak. Dette er en av anbefalingene som kommer frem i rapporten "Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak". 

Rapporten handler om hvordan informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenesten formidles i ankomstsenteret og i transittmottak, i den første tiden etter at en person har søkt om beskyttelse i Norge.

Rapporten er utarbeidet av NAKMI og Folkehelseinstituttet. Den er utført på oppdrag fra og finansiert av UDI.

Sammendrag og fullstendig rapport finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Les tidligere omtale av rapporten på nakmi.no

Publisert 30. aug. 2017 15:15 - Sist endret 8. sep. 2017 15:11