Vi vet for lite om innvandrermenn og helse

Møteleder Wasim Zahid er hjertespesialist ved Drammen sykehus. Foto: privat.

- Vi vet for lite om innvandrermenns helse. Det må vi gjøre noe med, sier Wasim Zahid. I november leder han et seminar om temaet i Oslo.

- Seminaret er et riktig steg i retning av å bygge opp mer kunnskap på området, mener hjertespesialisten, også kjent som "Twitterlegen".

Han er møteleder for seminaret "Innvandrermann, på helsa løs?" og oppfordrer interesserte til å finne veien til Melahuset hvor arrangementet går av stabelen 20. november, dagen etter Den internasjonale mannsdagen. Innlederne er viktige aktører og interessenter på feltet.

Mer informasjon og program

Mer opptatt av kvinner?

Er migrasjonshelsefeltet i Norge mer opptatt av innvandrerkvinners helse og behov? Hva innebærer det å være innvandrermann i Norge i dag og hvordan påvirker det helsen, positivt og negativt?

Are Saastad. Foto: Reform

Det er noen av spørsmålene som behandles på arrangementet som retter seg mot menn, innvandrerorganisasjoner og fagfolk.

Glemmes av helsevesenet

- Seminaret er en fin anledning til å sette søkelys på at helse angår menn like mye som kvinner, ikke minst når det gjelder menn med minoritetsbakgrunn. Vi vet at mange av disse mennene ofte glemmes av helsevesenet, med store konsekvenser både for dem og for familiene. Jeg ser frem til interessante innlegg og gode diskusjoner, sier leder for Reform - ressurssenter for menn, Are Saastad.

Mer informasjon og program

Arrangører: NAKMI, Reform ressurssenter for menn, Nettverk for Innvandrerhelse i Frivillig Sektor. 

I samarbeid med Enhet for mangfold og integrering, Rådet for innvandrerorganisasjoner (Oslo kommune)

Det dekorative mønsteret er gjengitt med tillatelse fra African Fabric House

Publisert 27. okt. 2017 19:00 - Sist endret 1. nov. 2017 12:43