Aktuelt - Side 3

Publisert 1. mars 2016 22:45

- Flyktningbølgen kommer ikke til å stoppe. Vi trenger bedre ordninger for å sikre dem helsehjelp, skriver fastlege og forsker Esperanza Diaz i Bergens Tidende.

Publisert 12. feb. 2016 13:31

Bruk av tolk gir kortere sykehusopphold og færre reinnleggelser, viser en amerikansk studie. 

Publisert 12. feb. 2016 13:31

En ny litteraturstudie har sett på sammenhengen mellom overvekt og svangerskapsdiabetes blant minoritetskvinner med asiatisk og afrikansk opprinnelse bosatt i Europa, og hvordan denne innvirker på mor og barns helse.

Publisert 12. feb. 2016 13:31

Members of the Canadian Collaboration for Immigrant and Refugee Health have published Evidence-based clinical guidelines for immigrants and refugees.

Publisert 9. feb. 2016 18:38

Fredag 29. januar skal Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstenesta drøfte korleis helseundersøking av flyktningar og asylsøkarar bør verte organisert.

Publisert 8. feb. 2016 10:09

WHO Europa region har blitt enige om å utarbeide et felles rammeverk for koordinert samarbeid og handling når det gjelder flyktninger og migranters helse

Publisert 8. feb. 2016 00:49

Psykologer og psykiatere har fått et nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon.

Publisert 8. feb. 2016 00:34

Verdens helseorganisasjon har nylig utgitt tre rapporter om migrasjon og helse. En om udokumenterte, en om arbeidsinnvandrere og en om asylsøkere og flyktninger.