NAKMI flytter til Folkehelseinstituttet

1. januar 2018 er NAKMI en del av Folkehelseinstituttet. 

Etter en virksomhetsoverdragelsen er Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse  (NAKMI) en del av Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2018.

Nettstedet nakmi.no blir nedlagt.

De ansatte flytter fra lokalene på Aker sykehus og til Folkehelseinstituttets (FHI) lokaler på Sandaker i Oslo.

NAKMIs ansatte har nye e-postadresser

Ved flyttingen opphører fellesskapet med Oslo universitetssykehus, som NAKMI har vært tilknyttet siden oppstarten i 2003. Virksomhetsoverdragelsen ble besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2017. 

Beholder navnet i ett år

Fagmiljøet inngår i en av Folkehelseinstituttets avdelinger, Område for helsetjenester. Det etablerte navnet NAKMI beholdes i ett år etter overdragelsen. 

FHI har opprettet en ny temaside for migrasjonshelse

Styrker migrasjonshelse

Esperanza Diaz

NAKMIs direktør Esperanza Diaz ser på flyttingen som en vinn-vinn-situasjon: 

- På den ene siden styrker vi gjennomslaget for migrasjonshelse i Norge, ikke minst ved at vi kan bygge på Folkehelseinstituttets lange erfaring med forskning og helsekommunikasjon.

- På den andre siden får Folkehelseinstituttet glede av NAKMIs kompetanse slik at de kan inkludere migrasjon i prosjektaktivitetene, sier Diaz.

Styrke hverandre

Trygve Ottersen

Områdedirektør i FHI Trygve Ottersen ser frem til å ta imot staben fra NAKMI. 

Han fremhever at migrasjonshelse er et svært viktig felt, både globalt og for Norge, og at feltet blir stadig viktigere.

- Kompetansen i NAKMI og Folkehelseinstituttet vil styrke hverandre, og jeg gleder meg til å se hva vi kan utvikle sammen. Jeg ønsker alle i NAKMI hjertelig velkommen til Folkehelseinstituttet, sier Ottersen.

FHI har opprettet en ny temaside for migrasjonshelse

Publisert 21. des. 2017 16:15 - Sist endret 31. des. 2017 00:06