Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter som NAKMI har ledet eller deltatt i.

Prosjekt Status

ADAPT – Adapting European health systems to diversity

 • Beskrivelse: Vurdere nasjonale strategier på innvandrerhelsefeltet og deres implementering i helsetjenesten i ulike europeiske land og, videre, å undersøke kilder til varierende praksis og identifisere eventuelle barrierer for implementering
 • Oppstart: 2011
 • Kontaktperson: Arild Aambø
 • Finansiering: EU, COST, NAKMI
 • Samarbeidspartner(e): COST-ADAPT
Avsluttet 2016

Arvelige tilstander, inngifte og genetisk veiledning: oppfatninger, dilemmaer og utfordringer for norsk-pakistanere og norsk helsepersonell (phd-prosjekt)

 • Kontaktperson: Torunn Arntsen Sajjad
Avsluttet

C2ME (cultural competence in medical education)

 • Kontaktperson: Mette Sagbakken
Avsluttet

Demens og eldre innvandrere

 • Kontaktperson: Bernadette Kumar
Avsluttet

Demens og eldre innvandrere, delprosjekt 1: Kunnskapsoppsummering

 • Mette Sagbakken

Demens og eldre innvandrere, delprosjekt 2: Utredning og diagnostisering av demens

 • Bernadette Kumar

Demens og eldre innvandrere, delprosjekt 3: Eldre innvandrere og pårørende

 • Reidun Ingebretsen

Demens og eldre innvandrere, delprosjekt 4a: Fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenestene

 • Esperanza Diaz

Demens og eldre innvandrere, delprosjekt 4b: Fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenestene 

 • Mette Sagbakken
Avsluttet

Eldre innvandrere og demens 

 • Beskrivelse: Avslutning av demensprosjekt (se årsrapport 2015 for mer info), inkludert analyse av kvalitative data og ferdigstilling av en artikkel knyttet til demensprosjektet.
 • Oppstart: 2016
 • Kontaktperson: Ragnhild Spilker
 • Finansiering: Helsedirektoratet
 • Samarbeidspartner(e): Helsedirektoratet
Avsluttet (2016)

Friluftsliv og innvandrere

 • Beskrivelse: Undersøke innvandreres oppfatning, kunnskap og holdninger til natur og utendørsaktiviteter. Undersøke hva som hindrer og hva som fremmer innvandreres aktive deltakelse i utendørsaktiviteter. Konkludere med anbefalinger for intervensjon og forebygging
 • Oppstart: 2015
 • Kontaktperson: Warsame Ali
 • Finansiering: Norsk Friluftsliv
 • Samarbeidspartner(e): Norsk Friluftsliv
Avsluttet 2016

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse? En kartlegging av bachelorstudiet i sykepleie i Helse Sør-Øst.

 • Kontaktperson: Ragnhild Magelssen
Avsluttet

Innvandreres bruk av fastlegeordningen

 • Kontaktperson: Ursula-Georgine Småland Goth
Avsluttet

Intercultural medical communication under the “microscope”. (phd-prosjekt)

 • Kontaktperson: Emine Kale
Avsluttet

Khat og Helse: En kunnskapsoppsummering

 • Kontaktperson: Bernadette Kumar
Avsluttet

Language barriers in healthcare: Communication analysis to improve patient comprehension of instructions

 • Kontaktperson: Pål Gulbrandsen (Ahus)
Avsluttet

Language Barriers in Public Services Dialogues

 • Kontaktperson: Jennifer Gerwing
Avsluttet

Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn i spesialisthelsetjenesten

Kontaktperson: Karin Harsløf Hjelde

Avsluttet

Overcoming Barriers to Equitable Health Care: Meeting the Needs of Polish Labour Migrants to Improve Access to Health Care Services

 • Beskrivelse: The objective of the project is to generate knowledge on Polish migrants’ health information needs; to identify the barriers in access to health services; and to determine methods to overcome these barriers
 • Oppstart: 2013
 • Kontaktperson: Elzbieta Czapka
 • Finansiering: NAKMI
 • Samarbeidspartner(e): Sykehuset Innlandet
Avsluttet 2016

Polish Labour Migrants’ Health – A Quantitative and Qualitative Study of Polish Immigrants in Oslo

 • Kontaktperson: Elzbieta Anna Czapka
Avsluttet

Public health challenges among immigrants in Norway – A content analysis of health policy documents (masterprosjekt)

 • Kontaktperson: Ragnhild Storstein Spilker
Avsluttet

Research review on important public health problems among immigrants in Norway

 • Kontaktperson: Dawit Shawel Abebe
Avsluttet

T-SHaRE (Transcultural Skills for Health and Care)

 • Kontaktperson: Karin Harsløf Hjelde
Avsluttet

 

Publisert 12. apr. 2017 12:31 - Sist endret 19. apr. 2017 13:23