Kursbeskrivelse: Innføringskurs i migrasjon og helse (12 timer over to dager)

Kurset er en innføring i fagfeltet migrasjonshelse, og er et av de faste kursene som NAKMI arrangerer flere ganger i året. Kurset bestilles til din arbeidsplass eller kommune.

Deltakere sier...

«Lærerikt, både i arbeid og privat»

«Fantastisk dag! Veldig variert»

«Dyktige forelesere»

«Dere skapte en engasjert forsamling – dialog»

Evalueringer

Kurset får 5,5 av 6 mulige poeng

Når er neste kurs?

Let i kalenderen

Hvem passer kurset for?

Kurset er primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne. 

Kursinnhold

  • Innvandring i Norge og levekår blant innvandrere
  • Migrasjon og somatisk helse
  • Migrasjon og psykisk helse
  • Likeverdig tilgang til helsetjenester
  • Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling
  • Språkbarrierer og kommunikasjon
  • Kommunikasjon via tolk
  • Helseundersøkelse av nyankomne asylsøkere og flyktninger
  • Fordommer og diskriminering

Varighet

12 timer over to dager (vær obs på at vi også tilbyr et tilsvarende kurs på 6 timer).

Betaling, påmelding, program

Informasjon om dette finner du i annonsen for det enkelte kurset. Let i kalenderen

Faglig ansvarlig

NAKMI

Kursgodkjenning

Den norske legeforening (Allmenn- og samfunnsmedisin), Norsk sykepleierforbund og Norsk psykologforening; alle med 12 timer. 

Mer informasjon?

kurs@nakmi.no

Gyldighet

Denne kursbeskrivelsen ble første gang publisert 2. mars 2016. Den er gyldig inntil annet er opplyst. Innholdet ble sist verifisert: 18. september 2016.

 

Publisert 2. mars 2016 18:54 - Sist endret 3. mai 2017 13:23