Nettverk

NAKMI koordinerer tre landsomfattende nettverk. I tillegg er NAKMI representert i en rekke andre nettverk, styrer og råd.

Følgende nettverk koordineres fra NAKMI: 

NAKMI er representert i følgende nettverk, styrer og råd:

Råd, styrer, nettverk, komite eller utvalg

Institusjon

Arbeidsgruppe: Action for diversity

Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Arbeidsgruppe – Revidering av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, diagnostikk og behandling av Diabetes

Helsedirektoratet

Arbeidsgruppe – Veileder for helsetjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

NKVTS

Advisory Board, European Journal of General Practice (EJGP)

European Journal of General Practice

Bioteknologirådet

Helse- og omsorgsdepartementet

Den internasjonale sommerskolen (ISS)

UiO

Direktoratsgruppe psykososial oppfølging av flyktninger

Helsedirektoratet

Executive Board EGPRN, Chair for the Research Strategy Committee

EGPRN (European General Practice Research Network)

Faglig referansegruppe

Senter for omsorgsforskning, sør

Fagpanel for dinutvei.no

NKVTS

Forebyggingsutvalget for ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

ExtraStiftelsen

Filosofisk poliklinikk, Styremedlem

UiB

Helse Sør-Øst, Styret

Helse Sør-Øst

International Scientific Committee Ethnic Minority and Migrant health Conference 23rd-25th of June 2016 Oslo

The European Public Health Association (EUPHA)

Management Committee: Adapting European health systems to diversity (ADAPT)

EU: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Minoritetsnettverket

Barns Beste

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdep.

Nettverk for minoritetsterapeuter

RVTS, Øst og NAKMI

Nordic Migration Research Network

Nordic Migration Research

Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity

CEDER - Centrum för demensforskning (Linköpings universitet)

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Akershus Universitetssykehus

Norsk Forening for folkehelse

Norsk forening for folkehelse (Folkehelseforeningen)

Offentlig demensomsorg – likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i fleretniske områder

Universitet i Tromsø

Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet

Pakkeforløp psykisk helse og rus, arbeidsgruppe somatisk helse og levevaner

Helsedirektoratet

Prosjektgruppe: Sunn Start – psykisk helse

Ressurssenter for migrasjonshelse Aker (RMA)

Referansegruppe – Nettkurs for fastleger/legevaktsleger om vold i nære relasjoner

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm)

Referansegruppe sosial ulikhet i tannhelsetjenesten

Helsedirektoratet

Redaksjonskomiteen for FOKUS på familien – Nordisk tidsskrift for familie og relasjonsarbeid

Universitetsforlaget

Rådet for HelseOmsorg21

Helse- og omsorgsdepartementet

SOHEMI (Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon)

Helsedirektoratet

Task Force on Migrant Friendly and Cultural Competent Healthcare (TF MFCCH)

International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)

Publisert 5. apr. 2017 15:15 - Sist endret 14. sep. 2017 14:04