Nettverk for innvandrerhelse i kommunene (NIK)

NIK retter seg mot ansatte i helsetjenesten i de største byene og omkringliggende kommuner med høy andel innvandrerbefolkning. NIK ble opprettet i mai 2016 og koordineres av NAKMI.

Fra oppstartmøtet for NIK, 19. mai 2016

Mål og hensikt med nettverket

Utveksle ideer, kunnskap og erfaringer om hvordan man kan skape helsefremmende lokalsamfunn, drive godt folkehelsearbeid og utvikle likeverdige helsetjenester for innvandrerbefolkningen i kommunene. Diskutere hvilke utfordringer relatert til økt migrasjon kommunene står ovenfor og formidle behov kommunene har for kunnskap og kompetanse innen migrasjon- og minoritetshelse.

NIK vil også samarbeide med eksisterende nettverk som for eksempel Sunne kommuner og læringsnettverk i KS for å nå ut til mindre byer og kommuner.

Aktiviteter

2-3 heldagsmøter i året.

Hvem er med i nettverket?

Følgende kommuner er med (pr. mai 2016): 

Alta, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad,Gjøvik,Lørenskog, Oslo, Rælingen, Råde,Skedsmo, Skien, Stavanger, Tromsø. Dessuten Sunne kommuner og Helsedirektoratet (observatør).

Hvordan bli med i nettverket?

Kontakt nettverkskoordinator Ragnhild Storstein Spilker.

Kontaktinfo

Nettverkskoordinator Ragnhild Spilker, e-post: ragnhild.spilker@nakmi.no

Publisert 19. mai 2016 20:46 - Sist endret 20. mai 2016 16:31