Nettverksmøte 16. september 2016

NIK-møte 16. september 2016 i NAKMIs nye lokaler på Aker sykehus. Flott utsikt over hele byen fra verandaen! (Foto Ram Gupta)