Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI)

Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI) arbeider for at sykehus i Norge gir pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Nettverket koordineres av NAKMI.

Mål

NONEMI arbeider for å gjøre norske sykehus bedre i stand til å yte trygge og effektive helsetjenester til pasienter med innvandrerbakgrunn. 

Nettverket skal fremme dette målet gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsformidling og samarbeid mellom sykehus, regionale helseforetak, brukere, organisasjoner og helsemyndigheter.

Aktiviteter

Vi finner frem til og formidler kontakt til miljøer og ressurspersoner. 

Det avholdes 3 heldagsmøter i året for medlemmene. Møtene er et forum for oppdatering og erfaringsutveksling på feltet.

Medlemmer

Medlemskap er åpent for offentlige og privatdrevne sykehus i hele landet. Medlemmer

Publisert 29. jan. 2016 15:43 - Sist endret 26. mai 2017 14:39