Ti år med NONEMI

NONEMI feiret sine første ti år med en stor konferanse på Oslo universitetssykehus 22. november 2016.

- Hovedaktiviteten i NONEMI er erfaringsutveksling, kunnskapsformidling og samarbeid. Foruten å feire at vi har klart å holde nettverket i gang i 10 år var nettopp dette målet med konferansen også; at folk lærer, blir inspirert av andres arbeid og knytter kontakter som bidrar til å ta arbeidet med likeverdige helsetjenester videre de neste ti årene, sier koordinator for NONEMI Ragnhild Storstein Spilker.

22. november 2016 ble det markert at NONEMI har eksistert i 10 år med en heldags jubileumskonferanse i Store auditorium på Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Et likeverdig helsetilbud?

Konferansen som hadde tittelen Et likeverdig helsetilbud? samlet rundt 100 deltagere fra sykehus, primærhelsetjeneste, universitet- og høyskolesektoren og pasient- og brukerorganisasjoner.

NAKMIs direktør Bernadette Kumar åpnet konferansen og det var korte hilsener og innledninger fra Else Karin Kogstad fra Norsk HPH og fra sykehusene ved Knut Even Lindsjørn i Helse Sør-Øst og Hege Linnestad ved Oslo Universitetssykehus. NAKMI som opprettet og koordinerer NONEMI presenterte både et tilbakeblikk ved Arild Aambø og nettverkets arbeid i dag og hva som er viktig i veien videre ved Ragnhild Storstein Spilker. Se programmet (PDF)

Gode eksempler

To internasjonale eksperter på migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester, Antonio Chiarenza (Italia) og Ursula Trummer (Østerrike) var invitert til å holde innlegg. Brukerstemmen ble ivaretatt gjennom innlegg fra Maria Bjerke i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst og Akhenaton de Leon i OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering).

Siste del av konferansen var viet presentasjoner fra sykehusene som er med i NONEMI med gode eksempler på tilpasning av tjenester, kompetanseheving, FoU-prosjekter, strategisk arbeid, brukermedvirkning, samhandling og samarbeid.

 

Publisert 1. des. 2016 16:17 - Sist endret 20. jan. 2017 14:32