Bakgrunn og mandat

Bakgrunn

NONEMI ble opprettet i 2006 på bakgrunn av EU-prosjektet Migrant Friendly Hospitals (2002-2005). Erfaringene fra EU-prosjektet videreføres gjennom Task Force on Migrant Friendly Healthcare (TF MFH), hvor NAKMI deltar. TF MFH er organisert under WHO-nettverket Health Promoting Hospitals and Health services (HPH). NONEMI er i sin tur knyttet til WHO-nettverket, som i Norge betegnes Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (norsk HPH). NONEMI besto fra starten av seks sykehus (OUS Ullevål, Ahus, Sørlandet sykehus, Stavanger Universitetssykehus, St.Olavs Hospital, Vestre Viken HF Buskerud sykehus).Nettverket ble revitalisert i 2010 og nye sykehus ble invitert med.

Mandat

Mandat for NONEMI redegjør for formål, sammensetning, organisering, oppgaver mm. 

Last ned mandat (PDF)

Publisert 11. okt. 2016 15:32 - Sist endret 26. mai 2017 14:37