Medlemsinstitusjoner

Sykehus som er med i NONEMI pr. oktober 2016.

 • Akershus universitetssykehus
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Haukeland sykehus
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Sørlandet sykehus
 • St.Olavs hospital
 • Stavanger universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset i Østfold
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre Viken HF

Medlemskap i NONEMI er institusjonsbasert. Hvert sykehus har en kontaktperson. NONEMIs nettverkskoordinator formidler kontakt på forespørsel.

Følgende deltar som observatører i nettverket:

 • Helsedirektoratet, avdeling sykehustjenester
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (norsk HPH)

 

Publisert 11. okt. 2016 10:00 - Sist endret 20. jan. 2017 14:25