Om NAKMI

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.

Hva gjør NAKMI?

Vi arbeider innen fagfeltet migrasjonshelse. Målet er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. Våre primære målgrupper er beslutningstakere, helseledere, helsepersonell, forskere og studenter.

Vi skal være et samlingspunkt for landets kompetanse innen psykisk og somatisk innvandrerhelse. NAKMIs kjerneaktiviteter er forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid, herunder opplæring, veiledning og rådgivning.

I tråd med disse aktivitetene tilbyr NAKMI en håndfull leseplasser til master- og doktorgradsstudenter som arbeider med prosjekter innen migrasjonshelse.

NAKMI skal være en pådriver for produksjon og formidling av kunnskap om innvandreres helsesituasjon, med særlig vekt på de største innvandrergruppene og de mest utbredte helseutfordringene disse står overfor.

Sentret tilstreber praksisnærhet og samarbeid med klinikere, men har ikke egen klinisk virksomhet.

Fakta og organisasjon

  • Direktør: Esperanza Diaz
  • Forskningsleder: Abdi Gele
  • Formidlingsleder: Thor Indseth
  • Antall årsverk: ca. 12 (2016)
  • Antall vitenskapelige publikasjoner: 18 (2016)
  • Antall avholdte foredrag: 203 (2016)

NAKMI ble opprettet i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet. Vår oppdragsgiver er Helsedirektoratet, men vi er administrativt tilknyttet Oslo universitetssykehus (Medisinsk klinikk).

NAKMI har et Fagstyre

Publisert 28. jan. 2016 10:24 - Sist endret 12. nov. 2017 23:06