Karin H. Hjelde

Forsker I
Bilde av Karin H.  Hjelde
Telefon +47 2289 4076
Mobiltelefon +47 926 55 583
Besøksadresse Trondheimsveien 235 0586 Oslo Bygg nr. 6 (Høyblokken 8. etasje) Aker sykehus
Postadresse NAKMI 0424 Oslo Postboks 4959 Nydalen Oslo universitetssykehus

Arbeidsområder

  • Forskning
  • Veiledning
  • Undervisning
  • Høringer

Faglige interesser

  • Enslige mindreårige flyktninger
  • Udokumenterte migranter
  • Barn som pårørende i migrantfamilier
  • Kvinner som lever med kjønnslemlestelse

Bakgrunn

Hjelde har en dr.philos-grad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og MSc i medisinsk demografi fra London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hun har tidligere arbeidserfaring som sosionom i PP-tjenesten og forsker ved Psykososialt senter for flyktninger, UiO. Hjelde har særlig arbeidet med forskning som omhandler psykisk velvære blant flyktninger og migranter (barn og voksne) og helse- og omsorgstjenester til disse.

Publisert 21. feb. 2016 11:51 - Sist endret 8. juni 2017 14:15