Ragnhild Magelssen

Konsulent
Bilde av Ragnhild Magelssen
Telefon +47 2289 4076
Mobiltelefon +47 9152 6072
Besøksadresse 0586 Oslo Aker sykehus Bygg nr. 6 (Høyblokken 8. etasje) Trondheimsveien 235
Postadresse 0424Oslo Oslo universitetssykehus Postboks 4959 Nydalen NAKMI

Arbeidsområder

  • Undervisning
  • Prosjektmedarbeider

Faglige interesser

  • Migrasjonshelse
  • Helseundersøkelse og screening
  • Papirløses helserettigheter
  • Likeverdige helsetjenester
  • Kultur og virkelighetsforståelse
  • Pasientsamtaler via tolk

Bakgrunn

Magelssen er sosialantropolog og sykepleier, og utfører oppdrag for NAKMI. Hun har lang klinisk erfaring fra arbeid med helseundersøkelse av nyankomne asylsøkere og flyktninger. Som formidler har hun blant annet skrevet boka «Kultursensitivitet», en lærebok i sosialantropologi hvor de fleste eksemplene er hentet fra sykepleiesituasjoner. Hun har også skrevet NAKMI-rapporten «Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse?».

Publisert 8. mars 2016 13:41 - Sist endret 22. mai 2017 21:21