Samera Azeem Qureshi

Forsker II
Bilde av Samera Azeem Qureshi
Telefon +47 2289 4017
Mobiltelefon +47 4734 9905
Besøksadresse Bygg nr. 6 (Høyblokken 8. etasje) 0586 Oslo Aker sykehus Trondheimsveien 235
Postadresse NAKMI Postboks 4959 Nydalen Oslo universitetssykehus 0424Oslo
Publisert 21. feb. 2016 15:13 - Sist endret 27. okt. 2017 13:36