Fagstyret

NAKMIs fagstyre møter 3-4 ganger i året.

Harald Siem, Kjell Åsmund 'Pepe' Salvesen, Tore Sørli, Anne Karen Jenum, Jeanette H. Magnus (leder), Morten Mowe, Astrid Ellingsberg (vara), Mariette Lobo. Foto: Ram Gupta

Hva gjør Fagstyret 

Fagstyret har en rådgivende funksjon overfor NAKMI ledelse innen strategi, faglige prioriteringer og drift. NAKMI er sekretariat for Fagstyret.

Tverrfaglig

Fagstyret er tverrfaglig, med representanter fra universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø; Oslo universitetssykehus (OUS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Helse Midt-Norge HF, KS; International Centre for Migration, Health and Development (ICMHD). Fra NAKMI møter direktør og en ansattrepresentant. 

Fagstyrets sammensetning

  • Seniorrådgiver Jeanette H. Magnus (Fagstyrets leder), Universitetet i Oslo

  • Seniorrådgiver Mariette Lobo, Likestillings- og diskrimineringsombudet

  • Professor Anne Karen Jenum, Universitetet i Oslo 

  • Seniorrådgiver Harald Siem, International Centre for Migration, Health and Development

  • Assisterende klinikkleder Morten Mowe / Astrid Ellingsberg, Oslo universitetssykehus

  • Professor Tore Sørli, Universitetet i Tromsø

  • Førsteamanuensis Hakan Sicakkan, Universitetet i Bergen

  • Prosjektleder Sigrid Askum, Avd. Helse og Velferd, KS 

  • Direktør Kjell Åsmund 'Pepe' Salvesen, Helse Midt-Norge HF

Publisert 28. jan. 2016 14:48 - Sist endret 7. apr. 2017 14:09